Sponsorer
16. januar 2019. ATV-gruppa vil brøyte skøytetraseene etter siste snøfall, slik at det skal bli fine skøyteforhold til skøytefestivalen. God tur. For oppdaterte israpporter, se Setskog Skøytefestival sin Facebook side. SIKKERHET: Gå ikke utenom oppkjørte skøytetraseer Bruk ispigger og lær deg å bruke disse Se opp for sprekker i isen. les mer her.
January 16, 2019. The ATV group will remove snow in the skating races after the last snowfall, so that there will be fine skating conditions to the ice skating festival. Good trip. For updated ice reports, see the Setskog Ice Skating Festival's Facebook page. SAFETY: • Do not go outside of the skating rink • Use ice spikes and learn to use these • Watch out for cracks in the ice.
Velkommen 10. februar 2019 på innsjøen Setten i Aurskog-Høland kommune
HOVEDSPONSORER  HOVEDSPONSORER